Blog

Słowem o Norwegii

"Być albo nie być", czyli czas na czasowniki być i mieć

Grammar
Blog post byc

å vær – być
jeg er – ja jestem
du er – ty jesteś
han er – on jest

hun er - ona jest

det/den er - ono jest

du er – pan, pani jest
vi er – my jesteśmy
dere er - wy jesteście
de er – oni, one są
dere er – państwo są

Zaimki 3 os. liczby pojedynczej han i hun, odnoszą się tylko do osób. Zaimki den (tylko dla rodzaju męskiego i żeńskiego) i det (tylko dla rodzaju nijakiego) to zwroty do zwierząt, przedmiotów i pojęć. Zaimek 2 os. liczby pojedynczej odnosi się do wszystkich. Forma de w 3 os. liczby mnogiej jest formą grzecznościową – używana w sytuacjach formalnych.

 

Aby utrwalić podane zwroty, przetłumacz:

1. Jestem Polakiem.

2. Ona jest Norweżką.

3. On jest lekarzem.

4. Wy jesteście przyjaciółmi.

5. My jesteśmy w domu.

Świetnie! Znasz już najważniejszy bezokolicznik.

Zapamiętaj również szekspirowskie pytanie z Hamleta:

Å være eller ikke være?

Czas na drugi bardzo ważny czasownik podczas tej lekcji.

Będzie to czasownik:

å ha – mieć

jag har – ja mam

du har – ty masz

han har – on ma
hun har - ona ma
det/den har – ono ma
du har – pan, pani ma

vi har - my mamy

dere har – wy macie

de har – oni, one mają
dere har – państwo mają

 

Aby utrwalić wiadomości, przetłumacz:

1. Mam psa.

2. Ona ma kota.

3. Państwo mają syna.

4. My mamy dom.

5. Oni mają lody.

 

Przy czasownikach należy zapamiętać, że tak jak w j. polskim bezosobowa forma czasownika kończy się na -ć, tak w j. norweskim bezokolicznik może mieć różne końcówki, choć najczęściej jest to -e:

-lese

-spise

-skrive

-male

 

Inne końcówki mają zwykle bezokoliczniki czasowników jednosylabowych:

- sy

-ro

-ta

Norweskie bezokoliczniki posiadają zawsze å przed samym wyrazem. Wyjątek stanowi występowanie przed czasownikiem modalnym, np. å spise (jeść), å drømme (marzyć).

 

ZAPAMIĘTAJ!

Polak –

Norweżka –

lekarz –

przyjaciele –

dom –

pies –

kot –

syn –

lody –

 

Gratuluję! Idzie Ci coraz lepiej. Zachęcam do czytania naszych artykułów – z każdym będziesz zdobywał ogrom wiadomości!

A na koniec piosenka – mały umilacz :)

http://www.youtube.com/watch?v=ZhPgEc_YnSw

(Kanał Emma Talaksen)

SprawdźWyczyść