Blog

Słowem o Norwegii

Określając przynależność do podmiotu, używamy zaimków zwrotnych dzierżawczych. Są one identyczne z zaimkami dzierżawczymi, wyjąwszy trzecią osobę liczby pojedynczej i liczby mnogiej. Istniejący dla niej zaimek SIN (swój) odmienia się podobnie jak przymiotnik.