• 1a

powodzenia

Test - pytania
 • 1

  Sett inn verb

  • Han Jacek

  • og fra Polen.

  • Han polsk og engelsk.

  • Jacek i Drammen nå.

 • 2

  Spørreord: hva – hvor – hvordan – hvilke

  • er Vladimir fra? - fra Russland

  • staver du Vladimir? - V – L – A – D – I – M – I – R

  • språk snakker han? - russisk, tysk og litt engelsk

  • bor han nå? - i Moskva

 • 3

  Pronomen

  A
  • Donald og Greta går på norskkurs.  går på norskkurs.

  • Donald kommer fra Polen.  kommer fra Polen.

  • Greta er fra Litauen.  er fra Litauen.

  • Du og jeg snakker norsk.  snakker norsk.

  B
  • A: Velkommen!
  • B: Tusen takk. Jeg har en gave til .

  • A: En gave til  ? Så hyggelig.

  • B: Hvem er det som står der borte? Er det Ola og Ina?

  • A: Ja, kjenner du  ?

  • B: Ja, og der sitter Anne. Jeg kjenner  også.

 • 4

  Hva heter det i flertall?

  • Har han en venn? Han har mange  .

  • Har du ei flaske Farris? Jeg har mange  Farris.

 • 5

  Sett inn riktig yrke

  mekaniker - kelner - farmasøyt - lærer

  • Hun jobber på en restaurant. Hun er .

  • Han jobber på et verksted. Han er .

 • 6

  Gjenta setningen med ikke

  Trener du? Nei, det gjør jeg ikke.

  • Går du på kino? Nei, .

  • Studerer du? Nei,.

  • Har du barn? Nei,

 • 7

  Sett inn riktig verb

  • Dette er Giovanni. Han fra Italia,

  • men nå  han i Norge.

  • Giovanni  italiensk og engelsk.

  • Han  på norskkurs hver mandag og onsdag.

 • 8

  Lag setninger

  Skriv ordene i riktig rekkefølge

  Hva det heternorsk

  • ?

  meg ei pølse til Kjøper du brød med

  •   ?

 • 9

  Hva er klokka?

  06:15

  1. kvart over seks

  2. kvart på seks

  3. halv seks

  03:20

  1. halv fire

  2. ti på halv fire

  3. ti over halv fire

 • 10

  Verb

  • Spise eller spiser

  • Når skal vi  middag i dag?

  • Vi klokka seks.

  • Være eller er

  • Hun må  på jobb klokka halv åtte.

  • Jeg  trøtt i dag.

  • Ta eller tar

  • Skal vi  en kopp kaffe?

  • Jeg  alltid en kopp kaffe klokka ti.

 • 11

  Refleksivt pronomen

  • De liker   i byen.

  • Jeg vasker  og børster håret.

  • Du må legge  før klokka elleve.

 • 12

  Adverb

  • Hjem eller hjemme
  • Er du  klokka åtte i kveld?

  • Ja, jeg drar  etter jobben.

  • Her eller hit

  • Jeg reiste  for to år siden.

  • Hvor lenge skal du være  ?

Norkurs